Door euthanasiewet geen toename euthanasiegevallen

Door de invoering van de euthanasiewet is het aantal euthanasiegevallen in Nederland niet gestegen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek dat is gepubliceerd in het The Lancet. In 2010 zijn in Nederland 4050 mensen overleden na euthanasie of hulp bij zelfdoding door een arts op hun uitdrukkelijke verzoek. Het aantal gevallen was daarmee vergelijkbaar met dat van net voor de invoering van de euthanasiewet in 2002.

Tijdens de invoering was internationaal veel kritiek op de Nederlandse euthanasiewet. Men was bang dat artsen sneller levensbeëindiging toe zouden passen. Dat blijkt uit het 5-jaarlijkse onderzoek dus niet het geval te zijn.Bij bijna zes op de tien sterfgevallen van 2010 is er een medische beslissing genomen rond het overlijden. In 2,8 procent van alle gevallen was er sprake van euthanasie. Dat is meer dan in 2005 toen dat aandeel nog op 1,7 procent lag. In 2001 bedroeg het percentage 2,5 procent.

In 2010 is bij ruim 3 800 personen euthanasie toegepast, wat neerkomt op 2,8 procent van alle overledenen. In 2005 ging het om 2 300 gevallen (1,7 procent) en in 2001 om 3 400 gevallen (2,5 procent). In acht op de tien euthanasiegevallen gaat het om personen met kanker. Bij alle overledenen is dat drie op de tien.
Overledenen aan kanker, 2010

Geschatte levensbekorting
Wanneer de arts een middel voorschreef of toediende met het uitdrukkelijke doel het overlijden te bespoedigen, bekortte dit volgens de arts in bijna 90 procent van de gevallen de levensduur met minimaal één week.

In The Lancet staat verder dat jaarlijks 550 mensen overlijden door bewust te stoppen met eten en drinken. Het is voor het eerst dat dat in het onderzoek is meegenomen. De helft van die 550 patiënten blijkt geen voedsel meer te hebben genomen omdat hun euthanasieverzoek was afgewezen.

Bron