Tarieven

Als Geneesmiddel-Expert vinden wij het belangrijk duidelijkheid te geven over de kosten van het gesprek. De kosten welke wij bij onze aangesloten zorgverzekeraars in rekening brengen zijn € 150,-. Hieronder staat aangegeven hoe dit bedrag is opgebouwd en met wat voor winstpercentage gerekend wordt.

  • Tijd (1 uur) € 90,-
  • Software € 30,-
  • Administratie € 10,-
  • Onderhoud roerende zaken € 10,-
  • Brutowinst € 10,-

Waarom zetten we dit zo open neer? Omdat we gemerkt hebben dat er bij veel mensen onduidelijkheid is over de kosten in de zorg. Aangezien de relatie die wij op willen bouwen, gebaseerd is op vertrouwen is openheid over de kosten ook belangrijk.