Wij vinden onafhankelijkheid een belangrijk aspect in onze werkwijze. U moet erop kunnen vertrouwen dat het advies wat wij uitbrengen, niet beïnvloedt wordt door farmaceutische bedrijven, de winst van apothekers of zorgverzekeraars.

Deze werkwijze brengt natuurlijk ook nadelen met zich mee. Om volledig onafhankelijk te kunnen zijn, hebben wij er voor gekozen dat u als patiënt de factuur krijgt. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal aan u het bedrag (gedeeltelijk) vergoeden. De geleverde dienst valt namelijk onder de basiszorg. Dit is besloten door de Nederlandse Zorgautoriteit. De door ons geleverde dienst heet voluit: Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik. Dit staat ook op uw factuur vermeldt.

Indien u meer wilt weten over de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.